ஸ்ரீலலித லாவண்யம்

ஸ்ரீலலிதலாவண்யம் ஸ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாமங்களின் தமிழ்வர்ணனை ஆக்கம்: ஸ்ரீஅருட்சக்தி நாகராஜன் (1978 இல் விடயல்கருப்பூரில் எழுதியது) ஓம் சக்தி               …

श्रीमद्गुहानन्दाष्टकं / ஸ்ரீகுஹாநந்த நாதாஷ்டகம்

श्रीमद्गुहानन्दाष्टकं यत्ताम्रपर्णीतटिनी सुजातं हिमाद्रिशृङ्गे परमापवृद्धिं मन्मानसह्लादकरं त्रिवेण्यां भजेगुहानन्द पदाम्बुजंतत् 1 स्वात्माराम सुपञ्जरे सुविमले लीनं प्रकाशात्मकं स्वच्छोद्भासि विमर्शनेऽति महिते हेतुं वरात्माभिधं…

श्रीगुरुगुह स्तोत्रं / ஶ்ரீகுருகுஹ ஸ்தோத்ரம்

श्रीगुरुगुह स्तोत्रं श्रीताम्रपर्णी तटिनी सुपूतदेशेऽवतीर्णस्त्वति बाल्यएव विश्वेविरक्तोऽति विचिनवृत्तः यस्तं गुरुं तं शरणं प्रपद्ये स्वात्मामृताब्धौ विहरिष्णुनात्मानन्दाख्यनाथेन कटाक्षितोयः श्रीमद्गुहानन्द पदेऽभिषिक्तः गुरुं गुहं…

श्रीगुरुप्रकाशपञ्चकं / ஶ்ரீகு³ரு ப்ரகாஶ பஞ்சகம்

श्रीगुरुप्रकाशपञ्चकं श्रीअरुट्शक्ति नागराजन् -श्रीकामेशानन्दनाथ विरचितः गणपतिसपर्या तत्वप्रकाशं गुहानन्दमण्डल कविताप्रकाशं चिदानन्दपदाब्ज रेणुप्रकाशं अनन्तानन्दश्रीगुरुप्रकाशं श्रीविद्यामार्ग सत्यप्रकाशं ओघत्रयमण्डल नाथप्रकाशं जगद्गुरुनाथमित्रप्रकाशं अनन्तानन्दश्रीगुरुप्रकाशं वेदान्तरूपविमलप्रकाशं अत्यात्मरूपसमयप्रकाशं…

சக்தி வாக்கியம்

ஜயசக்தி. சக்தி வாக்கியம் (சந்தம் : சிவவாக்கியம்) வேதம் நாலு அங்கம் ஆறு ஊன்றி கூறும் மந்திரம்பாதம் தலை மீதில் வைத்து பார்த்து கூறும் மந்திரம்வாதம் வந்தபோது…

மதுமதியின்‌ கடிதங்கள்‌ – கடித வடிவில்‌ அமைந்த நாடகம்

மதுமதியின்‌ கடிதங்கள்‌ – கடித வடிவில்‌ அமைந்த நாடகம் (நாடக ஆக்கம் – வேதாந்தக் கவியோகி நாகசுந்தரம்‌) ஆதாரம் – குறிப்பு : ஸ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தில்‌ 448…

விநாயகர் அகவல்

விநாயகர் அகவல் (ஔவையார் எழுதியது) சீதக் களபச் செந்தா மரைப்பூம் பாதச் சிலம்பு பலவிசை பாடப் பொன்னரை ஞாணும் பூந்துகில் ஆடையும் வன்னமருங்கில் வளர்ந்தழ கெறிப்பப் பேழை…

கவிதை இதழ்

ஜயசக்தி! சென்னையில் சென்ற 25-05-2007 இல் நடைபெற்ற ஸ்ரீபாலா மஹாமந்த்ர ஜப யக்ஞம் சமயம் “இடைமருதன்” என்கிற ஸ்ரீ M. கிருஷ்ணமூர்த்திஐயரால் ருதம்பரா ஞானஸபை சார்பாக வாசித்தளித்த…

மெய் பதினாறு – ஷோடச ஸத்யம்

ஜயசக்தி. மெய் பதினாறு – ஷோடச ஸத்யம் அன்றொரு நாள் காலையிலே எழுந்திருந்தேன் வானமதை நோக்கி நின்றேன் அதிசயித்தேன் பகலவனின் கிரணத்தை பார்த்திருந்தேன் தகதகக்கும் சுடரை யார்…

சித்தர் வழியில் சின்மய பூஜை

சித்தர் வழியில் சின்மய பூஜை மனதில் தோன்றிய சில (சிவ) வாக்கியங்கள். இதில் உபாசரே என்று அழைப்பது என் மனதை. ஸம்ப்ரதாய குரு தோத்திரம் மூலமூலமூலத்தை மனதில்…

ஸ்ரீசங்கரரின் ஆத்மபோதம் – எளிய வேதாந்தம் – பகுதி – 3

ஜயசக்தி ஆன்மபோதம் – 35 *புழுவண்டாதல்* எல்லா விதங்களிலும் ஆத்மாவே தெரியும் நிலைக்கு நாம் ஆட்படவேணுமானால் நமது அப்யாசங்களை தொடரவேணும் என்பதை உறுதி செய்யவேணும். இடையில் இதற்கு…