ஸ்ரீலலித லாவண்யம்

ஸ்ரீலலிதலாவண்யம் ஸ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாமங்களின் தமிழ்வர்ணனை ஆக்கம்: ஸ்ரீஅருட்சக்தி நாகராஜன் (1978 இல் விடயல்கருப்பூரில் எழுதியது) ஓம் சக்தி               …

श्रीमद्गुहानन्दाष्टकं / ஸ்ரீகுஹாநந்த நாதாஷ்டகம்

श्रीमद्गुहानन्दाष्टकं यत्ताम्रपर्णीतटिनी सुजातं हिमाद्रिशृङ्गे परमापवृद्धिं मन्मानसह्लादकरं त्रिवेण्यां भजेगुहानन्द पदाम्बुजंतत् 1 स्वात्माराम सुपञ्जरे सुविमले लीनं प्रकाशात्मकं स्वच्छोद्भासि विमर्शनेऽति महिते हेतुं वरात्माभिधं…

श्रीगुरुगुह स्तोत्रं / ஶ்ரீகுருகுஹ ஸ்தோத்ரம்

श्रीगुरुगुह स्तोत्रं श्रीताम्रपर्णी तटिनी सुपूतदेशेऽवतीर्णस्त्वति बाल्यएव विश्वेविरक्तोऽति विचिनवृत्तः यस्तं गुरुं तं शरणं प्रपद्ये स्वात्मामृताब्धौ विहरिष्णुनात्मानन्दाख्यनाथेन कटाक्षितोयः श्रीमद्गुहानन्द पदेऽभिषिक्तः गुरुं गुहं…

श्रीगुरुप्रकाशपञ्चकं / ஶ்ரீகு³ரு ப்ரகாஶ பஞ்சகம்

श्रीगुरुप्रकाशपञ्चकं श्रीअरुट्शक्ति नागराजन् -श्रीकामेशानन्दनाथ विरचितः गणपतिसपर्या तत्वप्रकाशं गुहानन्दमण्डल कविताप्रकाशं चिदानन्दपदाब्ज रेणुप्रकाशं अनन्तानन्दश्रीगुरुप्रकाशं श्रीविद्यामार्ग सत्यप्रकाशं ओघत्रयमण्डल नाथप्रकाशं जगद्गुरुनाथमित्रप्रकाशं अनन्तानन्दश्रीगुरुप्रकाशं वेदान्तरूपविमलप्रकाशं अत्यात्मरूपसमयप्रकाशं…

சக்தி வாக்கியம்

ஜயசக்தி. சக்தி வாக்கியம் (சந்தம் : சிவவாக்கியம்) வேதம் நாலு அங்கம் ஆறு ஊன்றி கூறும் மந்திரம்பாதம் தலை மீதில் வைத்து பார்த்து கூறும் மந்திரம்வாதம் வந்தபோது…

பரம காருண்ய விக்ரஹம்

ஜயசக்தி.. ஸ்ரீரவிசங்கர் நமது ஸ்ரீகுருஜி பேரில் எழுதியது…. குருமண்டலமத்தியஸ்தம் பரமகாருண்யவிக்ரஹம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம் சிஷ்யவாத்ஸல்யஜலதம் ஸத்புத்திப்ரதாயகம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம் வல்லபேசோபநிஷத்விவரணபதம்ச வாக்வர்ஷம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி…

மதுமதியின்‌ கடிதங்கள்‌ – கடித வடிவில்‌ அமைந்த நாடகம்

மதுமதியின்‌ கடிதங்கள்‌ – கடித வடிவில்‌ அமைந்த நாடகம் (நாடக ஆக்கம் – வேதாந்தக் கவியோகி நாகசுந்தரம்‌) ஆதாரம் – குறிப்பு : ஸ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தில்‌ 448…

வேதசக்தி நூல் வெளியீடு

ஜயசக்தி.வேதசக்தி நூல் – அருட்சக்தி.ஸ்ரீவித்யா உபாஸக ஆன்றோர்கள் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கிய ஒரு புதியஅரியநூல்வேதசக்திவெளியீடு_செய்தி# இங்கே! அன்னையின் அருளால் அருட்சக்தி ஆக்கிய வேதசக்தி தமிழ்ப்புத்தகம் இன்று உங்கள் முன்பு…

ஸ்ரீ கணேசமூல மந்த்ர பதமாலா

ஸ்ரீ கணேசமூல மந்த்ர பதமாலாஎழுதியவர் குருநாதர் பூஜ்யஸ்ரீஅனந்தாநந்தநாதர்(ப்ரஹ்மஸ்ரீ ஸி.வி ஸ்வாமி சாஸ்திரிகள்)(கணேச மந்திர மாலை என்றதமிழுரை பிற்காலத்தில் அருட்சக்தியால் எழுதப்பட்டது) ஓமித்யேததஜஸ்ய கண்டவிவரம் பித்வா பஹிர் நிர்கதம்…

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 1

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 2

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.