வேதசக்தி நூல் வெளியீடு

ஜயசக்தி.
வேதசக்தி நூல் – அருட்சக்தி.
ஸ்ரீவித்யா உபாஸக ஆன்றோர்கள் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கிய ஒரு

புதியஅரியநூல்வேதசக்திவெளியீடு_செய்தி# இங்கே!

அன்னையின் அருளால் அருட்சக்தி ஆக்கிய வேதசக்தி தமிழ்ப்புத்தகம் இன்று உங்கள் முன்பு வருகிறது.
இதில்உள்ளவிஷயங்கள்
ஸ்ரீதேவ்யதர்வசீர்ஷ உபநிஷத்து, ஸ்ரீஅருணோபநிஷத்து, மற்றும் ஸ்ரீஸூக்தம் இவற்றின் பொருள் தமிழில் விரிவாக காணலாம். ஸ்ரீதேவ்யதர்வசீர்ஷ உபநிஷத்தில் ஸ்ரீவித்யாபஞ்சதசாக்ஷரி, ஸ்ரீபுவனேச்வரி (ஏகாக்ஷரி) ஸ்ரீசண்டிகாபரமேச்வரி (நவாக்ஷரி) மஹாவித்யைகள் கருவாகி உருவான விதம், வர்ணனை விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளோம். ஸ்ரீஅருணோபனிஷத்தும் தேவிபரமாக பொருள் சிந்திக்கப் பட்டுள்ளது. மற்றும் ஸ்ரீஸூக்தத்தில் பஞ்சதசாக்ஷரி மஹாவித்யையின் அக்ஷரங்கள் அதனுள் எவ்வாறு உட்பொதிந்து கிடக்கின்றன என்ற விதமும் அருளால் ஆராயப்பட்டுள்ளது.
இந்நூல் தாராபுரம் அருகில் அங்கித்தொழுவு ஸ்ரீகாளியம்மன் கோவிலில் அய்யர்மலை பூஜ்யஸ்ரீபிரணவாநந்தஸ்ரஸ்வதி_ஸ்வாமிகள் அவர்களால் சென்ற 2020 மார்ச் 4 இல் நடந்த ஸ்ரீசண்டி ஹோமத்தில் வெளியிடப்பட்டது. அவ்வமயம்
உடன் இருந்து வெளியிட்டவர் கோவை
மஹாசாஸ்த்ரு பிரியதாஸன், ஸ்ரீவித்யாஉபாஸகர், ஆன்மீகபேச்சாளர், அடியேன் ஆத்மநண்பர் திரு Vஅரவிந்த்சுப்ரமணியம் அவர்கள். தொடர்ந்து ஸ்ரீஸ்ரீஸ்வாமிகள் ஸ்ரீமஹாஸௌபாக்கிய பராம்பிகா பீடம் அய்யர்மலையிலும் வெளியிட்டார்கள்.
இன்றுள்ள உலகத்தின் சூழ்நிலையால் சென்னை முதலிய வெளியிடங்களில் நேரில் தற்சமயம் வெளியிட வாய்ப்பில்லை என்பது யாவரும் அறிந்ததே! ஸ்ரீஸ்ரீஸ்வயம்ப்ரகாச ப்ரஹ்மேந்தர அவதூத ஸ்வாமிகள் சீடரான
சேந்தமங்கலம் பூஜ்யஸ்ரீகிருஷ்ணானந்த ப்ரஹ்மேந்தர அவதூத ஸ்வாமிகள் ஆச்ரமத்தில் அவர்களின் ஜீவியகாலத்திலேயே (சென்ற 1981 ஆம் ஆண்டு) இதன் கையெழுத்து பிரதி அவர்களால் படித்து அனுக்ரஹிக்கப்பட்டது. 1980 முதல் இப்போது வரை பலமுறை பலவிஷயங்கள் சேர்த்தும், நமது நண்பர், ஸதுபாஸக ப்ரியதமர், ஸ்ரீஆத்மானந்தர் என்கிற ஸ்ரீரமேஷ் நம்பூதிரி ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருந்த சிலவிஷயங்களுடன் Edit செய்யப்பட்டது. பூஜ்யஸ்ரீ பிரணவாநந்தஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் அவர்களாலும் படித்து அனுக்ரஹிக்கப் பட்டு, அவர்களாலேயே வெளியிடப்பட்டது அடியேன் பாக்யம்.

இப்போது கீழேயுள்ள லிங்கில் online மூலம் அன்பர்கள் வாங்கிக் கொள்ள வசதியாக கிடைக்கிறது.

https://routemybook.com/products_details/Veda-Sakthi-8655