Recent Posts

Posted in Vaikari

श्रीमद्गुहानन्दाष्टकं / ஸ்ரீகுஹாநந்தநாதாஷ்டகம்

श्रीमद्गुहानन्दाष्टकं यत्ताम्रपर्णीतटिनी सुजातं हिमाद्रिशृङ्गे परमापवृद्धिं मन्मानसह्लादकरं त्रिवेण्यां भजेगुहानन्द पदाम्बुजंतत् 1 स्वात्माराम सुपञ्जरे सुविमले लीनं प्रकाशात्मकं स्वच्छोद्भासि विमर्शनेऽति महिते हेतुं वरात्माभिधं स्वाकारस्य निरूपणेऽतिगहने हेतुं गुहात्माह्वयं वन्देऽस्मद्गुरुनाथमण्डलमहं…

Continue Reading... श्रीमद्गुहानन्दाष्टकं / ஸ்ரீகுஹாநந்தநாதாஷ்டகம்
Posted in Vaikari

श्रीगुरुगुह स्तोत्रं / ஶ்ரீகுருகுஹ ஸ்தோத்ரம்

श्रीगुरुगुह स्तोत्रं श्रीताम्रपर्णी तटिनी सुपूतदेशेऽवतीर्णस्त्वति बाल्यएव विश्वेविरक्तोऽति विचिनवृत्तः यस्तं गुरुं तं शरणं प्रपद्ये स्वात्मामृताब्धौ विहरिष्णुनात्मानन्दाख्यनाथेन कटाक्षितोयः श्रीमद्गुहानन्द पदेऽभिषिक्तः गुरुं गुहं तं शरणं प्रपद्ये ॥ नेपालराज्येश…

Continue Reading... श्रीगुरुगुह स्तोत्रं / ஶ்ரீகுருகுஹ ஸ்தோத்ரம்
Posted in Vaikari

श्रीगुरुप्रकाशपञ्चकं / ஶ்ரீகு³ரு ப்ரகாஶபஞ்சகம்

श्रीगुरुप्रकाशपञ्चकं श्रीअरुट्शक्ति नागराजन् -श्रीकामेशानन्दनाथ विरचितः गणपतिसपर्या तत्वप्रकाशं गुहानन्दमण्डल कविताप्रकाशं चिदानन्दपदाब्ज रेणुप्रकाशं अनन्तानन्दश्रीगुरुप्रकाशं श्रीविद्यामार्ग सत्यप्रकाशं ओघत्रयमण्डल नाथप्रकाशं जगद्गुरुनाथमित्रप्रकाशं अनन्तानन्दश्रीगुरुप्रकाशं वेदान्तरूपविमलप्रकाशं अत्यात्मरूपसमयप्रकाशं अहंबोधतत्व आत्मप्रकाशं अनन्तानन्दश्रीगुरुप्रकाशं नित्यात्मरूप ज्ञानप्रकाशं…

Continue Reading... श्रीगुरुप्रकाशपञ्चकं / ஶ்ரீகு³ரு ப்ரகாஶபஞ்சகம்
Posted in Vaikari

ஸ்ரீவித்யா பிரச்நோத்ர ரத்னமாலிகா

(தொகுப்பு : வேதாந்தக் கவியோகி நாகசுந்தரம்) கே :மோக்ஷதத்தை எளிதாக அடையச் செய்வது எது? ப : ஸ்ரீ குருவின் பாதுகை கே : சம்சார தாபத்தினை குளிர வைப்பது எது? ப :…

Continue Reading... ஸ்ரீவித்யா பிரச்நோத்ர ரத்னமாலிகா
Posted in Vaikari

சக்தி வாக்கியம்

ஜயசக்தி. சக்தி வாக்கியம் (சந்தம் : சிவவாக்கியம்) வேதம் நாலு அங்கம் ஆறு ஊன்றி கூறும் மந்திரம்பாதம் தலை மீதில் வைத்து பார்த்து கூறும் மந்திரம்வாதம் வந்தபோது நம் வலியை நீக்கும் மந்திரம்லலிதை லலிதை…

Continue Reading... சக்தி வாக்கியம்
Posted in Uncategorized

பரமகாருண்யவிக்ரஹம்

ஜயசக்தி.. ஸ்ரீரவிசங்கர் நமது ஸ்ரீகுருஜி பேரில் எழுதியது…. குருமண்டலமத்தியஸ்தம் பரமகாருண்யவிக்ரஹம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம் சிஷ்யவாத்ஸல்யஜலதம் ஸத்புத்திப்ரதாயகம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம் வல்லபேசோபநிஷத்விவரணபதம்ச வாக்வர்ஷம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம் ஸ்ரீபஞ்சகவிமர்சககுரும் ஸ்ரீயந்த்ரபூஜாதுரந்தரம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி…

Continue Reading... பரமகாருண்யவிக்ரஹம்
Posted in Uncategorized

Chidananda Lahari Book Release

Continue Reading... Chidananda Lahari Book Release
Posted in Vaikari

மதுமதியின்‌ கடிதங்கள்‌ – கடித வடிவில்‌ அமைந்த நாடகம்

மதுமதியின்‌ கடிதங்கள்‌ – கடித வடிவில்‌ அமைந்த நாடகம் (நாடக ஆக்கம் – வேதாந்தக் கவியோகி நாகசுந்தரம்‌) ஆதாரம் – குறிப்பு : ஸ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தில்‌ 448 வது நாமா “ஸ்வஸ்தி மதி” என்பது…

Continue Reading... மதுமதியின்‌ கடிதங்கள்‌ – கடித வடிவில்‌ அமைந்த நாடகம்
Posted in Vaikari

Arutsakthi Publications 1982-2020

Arutsakthi_Publications_1982-2020

Continue Reading... Arutsakthi Publications 1982-2020
Posted in Vaikari

Navavarana Puja 2005

Sri Navavarana Puja 2005 Sri Gurupuja & Sathsang Navavarana Puja- 2005

Continue Reading... Navavarana Puja 2005
Posted in Uncategorized

Sri Karthikeya Ashtakam

Continue Reading... Sri Karthikeya Ashtakam
Posted in Uncategorized

வேதசக்தி நூல் வெளியீடு

ஜயசக்தி.வேதசக்தி நூல் – அருட்சக்தி.ஸ்ரீவித்யா உபாஸக ஆன்றோர்கள் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கிய ஒரு புதியஅரியநூல்வேதசக்திவெளியீடு_செய்தி# இங்கே! அன்னையின் அருளால் அருட்சக்தி ஆக்கிய வேதசக்தி தமிழ்ப்புத்தகம் இன்று உங்கள் முன்பு வருகிறது.இதில்உள்ளவிஷயங்கள்ஸ்ரீதேவ்யதர்வசீர்ஷ உபநிஷத்து, ஸ்ரீஅருணோபநிஷத்து, மற்றும் ஸ்ரீஸூக்தம்…

Continue Reading... வேதசக்தி நூல் வெளியீடு
Posted in Uncategorized

ஸ்ரீ கணேசமூல மந்த்ர பதமாலா

ஸ்ரீ கணேசமூல மந்த்ர பதமாலாஎழுதியவர் குருநாதர் பூஜ்யஸ்ரீஅனந்தாநந்தநாதர்(ப்ரஹ்மஸ்ரீ ஸி.வி ஸ்வாமி சாஸ்திரிகள்)(கணேச மந்திர மாலை என்றதமிழுரை பிற்காலத்தில் அருட்சக்தியால் எழுதப்பட்டது) ஓமித்யேததஜஸ்ய கண்டவிவரம் பித்வா பஹிர் நிர்கதம் சஓமித்யேவ ஸமஸ்த கர்மரிஷிபி ப்ராரப்யதே மானுஷை:ஓமித்யேவ…

Continue Reading... ஸ்ரீ கணேசமூல மந்த்ர பதமாலா
Posted in Uncategorized

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 1

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Continue Reading... Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 1
Posted in Uncategorized

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 2

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Continue Reading... Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 2
Posted in Uncategorized

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 3

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Continue Reading... Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 3
Posted in Uncategorized

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 4

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Continue Reading... Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 4
Posted in Uncategorized

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 5-9

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Continue Reading... Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 5-9
Posted in Uncategorized

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 10

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Continue Reading... Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 10
Posted in Uncategorized

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 11-14

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Continue Reading... Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 11-14